Aktivity

Angličtina

Dvakrát do týdne mají děti půlhodinové seznámení s anglickým jazykem, pod vedením paní Mgr. Kvetoslavy Kyselové, kde se formou hry seznamují se slovíčky v anglickém jazyce. Děti procvičí barvičky, zvířátka, ovoce a zeleninu, čísla atd.

Logopedie a rozvoj českého jazyka pro cizince

Pravidelná logopedická prevence a individuální péče při rozvoji Čj pro cizince vedena paní učitelkou Bc. Monikou Seidlovou.

Připravované akce

 • Předplavecký výcvik
 • Výuka anglického jazyka pro předškoláčky (1 x v týdnu)
 • Judo s Květou (1 x v týdnu)
 • Výtvarka s Bárou (1 x za 14 dní)
 • Dramatická výchova ve školce (hrajeme divadlo s dětmi)
 • Knihovna
 • Pandaclub Litoměřice
 • Návštěva divadelních představení v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích a návštěva divadla ve školce (Sváťovo dividlo aj.)
 • Návštěva filmových představení pro děti v Kině Máj v Litoměřicích
 • Oslavy narozenin dětí v MŠ
 • Rej čarodějnic a Halloween
 • Den matek
 • Mezinárodní den dětí
 • Výlety do okolí - jednou za měsíc děti vyráží na delší výlet do okolí Litoměřic, kde poznávají krásy Českého středohoří
 • Návštěvy farmy, spolupráce s útulky pro zvířata (Řepnice, Falko)
 • Spolupráce s hasiči a policií
 • Maškaráda
 • Sběr starého papíru – od 01. 09. jsme opět zařazeni do soutěže MŠ ve sběru druhotných surovin, kde školka může získat finance na nákup hraček  pro děti.
 • Podporování trojhranného programu - děti se pokouší o správné držení pastelek, které jsou přizpůsobeny tvarem dětským dlaním a tudíž v pozdějším věku, správným držením pera ve škole.
 • Program pro předškoláky "Medvídek Nivea"
 • Hry v tělocvičně a na hřištích