r

Informace o nás

Naše mateřská škola se jmenuje „Zdravíčko“ a sídlí v klidném okraji města Litoměřice v ulici Žitenická (bývalá nemocnice) .

V budově jsou dvě třídy s prostornými  prosluněnými  hernami.U mateřské školy je rozlehlá zahrada osázená vzrostlou zelení, která v letních měsících poskytuje dostatek stínu. Umístění MŠ na periférii Litoměřic nabízí možnosti každodenních vycházek do okolní přírody ( Mostná hora, park)  a nedaleko je  i krytý plavecký bazén, kam děti dochází v letošním školním  roce na předplavecký výcvik. 

Dětem v naší MŠ je poskytována výuka anglického jazyka pro nejmenší s paní učitelkou Mgr. Klárou Kuldovou ( dvakrát týdně 30 minut). 

Dále pak pravidelná logopedická prevence a Individuální péče při rozvoji Čj pro cizince vedena paní učitelkou Bc. Monikou Seidlovou.

Máme otevřená dvě oddělení (předškoláci a mladší děti). Děti po obědě spí v nově zřízené ložnici, kde má každé své stálé místo a naprostý klid k poslechu pohádky před spaním. Svačinky a obědy jsou dováženy ze školní jídelny.

V blízkosti naší MŠ je také autobusová zastávka MHD a litoměřická městská nemocnice.

MŠ je otevřena pro děti v době od pondělí do pátku od 6.00 hodin do 17.00 hodin ( i v období školních prázdnin, pokud nebude dohodnuto jinak)

 

 Školné :

  * za celodenní docházku činí 2.300,- Kč měsíčně  + stravné 40,- Kč/ den

  *  za polodenní docházku činí 1.800,- Kč měsíčně  + stravné 31,- Kč / den

Poskytujeme také po dobu  prázdnin HLÍDÁNÍ DĚTÍ . Přihlásit se můžete během měsíců května až června2016 na našich uvedených kontaktech MŠ ZDRAVÍČKA.

 

Co nabízíme

 

   * znalost a respektování potřeb a individuálních zvláštností dětí

   * spontánní hru

   * tělesnou pohodu a volný pohyb

   * zdravou výživu

   * důvěru a spolupráci

   * rytmický řád – dodržujeme pravidla naší školičky

   * podporujeme a obnovujeme příjemné prostředí

   * úctu ke zdraví i k druhým

    * prožitkové učení

    *spolupráci mezi rodinou a pedagogem

A samozřejmě další aktivity, akce a programy, které doplňují předškolní vzdělávání tak, aby se děti pobavily, poučily a hlavně, aby se do školky těšily každý den.