Informace o nás

Naše mateřská škola se jmenuje „Zdravíčko“ a sídlí v klidném okraji města Litoměřice v ulici Žitenická.

V budově MŠ jsou dvě třídy s prostornými prosluněnými hernami. U mateřské školy je rozlehlá zahrada osázená vzrostlou zelení, která v letních měsících poskytuje dostatek stínu. Umístění MŠ na periférii Litoměřic nabízí možnosti každodenních vycházek do okolní přírody (Mostná hora, městský park) a nedaleko je i krytý plavecký bazén, kam děti dochází v letošním školním roce na předplavecký výcvik. 

Dětem v naší MŠ je poskytována výuka anglického jazyka pro nejmenší s paní učitelkou Mgr. Kvetoslavou Kyselovou.

Dále pak pravidelná logopedická prevence a Individuální péče při rozvoji Čj pro cizince, vedena paní zástupkyní ředitele Bc. Monikou Seidlovou.

Máme otevřená dvě oddělení (předškoláci a mladší děti). Děti po obědě spí ložnici, kde má každé své stálé místo a naprostý klid k poslechu pohádky před spaním. Obědy jsou dováženy z Cetnrální školní jídelny v Litoměřicích.

V blízkosti naší MŠ je také autobusová zastávka MHD a Nemocnice Litoměřice.

MŠ je otevřena pro děti v době od pondělí do pátku od 6:00 hodin do 16:30 hodin (i v období školních prázdnin, pokud nebude dohodnuto jinak)

 

Školné:

  * za celodenní docházku činí 2.300,- Kč měsíčně + stravné 50,- Kč/1 den

  * za polodenní docházku činí 1.800,- Kč měsíčně + stravné 45,- Kč/1 den

Co nabízíme

 

   * znalost a respektování potřeb a individuálních zvláštností dětí,

   * spontánní hru,

   * tělesnou pohodu a volný pohyb,

   * zdravou výživu,

   * důvěru a spolupráci,

   * rytmický řád – dodržujeme pravidla naší školičky,

   * podporujeme a obnovujeme příjemné prostředí,

   * úctu ke zdraví i k druhým,

   * prožitkové učení,

   * spolupráci mezi rodinou a pedagogem,

a samozřejmě další aktivity, akce a programy, které doplňují předškolní vzdělávání tak, aby se děti pobavily, poučily a hlavně, aby se do školky těšily každý den.