Organizace dne

Provoz mateřské školy 6.00 – 17.00 hod.

6:00

otevření mateřské školy

6:00 - 7:00

scházení dětí ve třídě „Včeliček“, doba určená pro příchod dětí do mateřské školy předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí z celé MŠ, individuální činnosti

7:00 - 8:00

scházení dětí již v obou třídách, individuální program s pomůckami

8:00 - 8:15

komunikační kruh, jazykové chvilky

8:15 - 8:35

relaxační cvičení 

8:35 - 9:00

hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9:20

Hlavní tematický program, samostatná práce (řízená činnost)

9:20 - 9:45

hygiena, příprava na pobyt venku

9:45 - 11: 45

pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na ekologickou výchovu, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ)

11: 45 - 11: 50

hygiena, příprava na oběd

11: 50 - 12: 15

oběd

12: 15 - 14:15

hygiena, odpočinek (spánek) s pohádkou, pro nespací starší děti klidové činnosti

14: 15 - 14: 45

hygiena, odpolední svačina

14:45 - 17:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

17:00

uzamčení mateřské školy