Organizace dne

Provoz mateřské školy 6.00 – 17.00 hod.

6:00

otevření mateřské školy

6:00 - 8:30

scházení dětí ve třídě „Včeliček“, doba určená pro příchod dětí do mateřské školy předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí z celé MŠ, individuální činnosti

8:30 - 8:50

komunikační kruh, jazykové chvilky, relaxační cvičení s prvky jógy

8:50 - 9:15

hygiena, dopolední svačina

9:15 - 9:50

Hlavní tematický program, samostatná práce (řízená činnost přizpůsobená věku dětí)

9:50 - 10:00

hygiena, příprava na pobyt venku

10:00 - 11: 25

pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na ekologickou výchovu, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ)

11: 25 - 12: 00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12: 00 - 14:00

hygiena, odpočinek (spánek) s pohádkou, pro nespací starší děti klidové činnosti

14: 00 - 14: 35

hygiena, odpolední svačina

14:35 - 17:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

17:00

uzamčení mateřské školy

(Aktuálně je provozní doba vzhledem k opatřením do odvolání zkrácena do 16.00 h)