Stravování

  • Při celodenním pobytu v MŠ se děti stravují 3x denně s tříhodinovými intervaly.
 
  • Po celou dobu mají děti zajištěný pitný režim /čaj, šťáva/.
 
  • Podáváme vyváženou stravu.
 
  • Potraviny jsou vždy čerstvé.
 
  • Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v MŠ.