Stravování

Při celodenním pobytu v MŠ se děti stravují 3x denně s tříhodinovými intervaly.

 Po celou dobu mají děti zajištěný pitný režim /čaj, šťáva/.

Podáváme vyváženou stravu.

Potraviny jsou vždy čerstvé.

Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v MŠ.